Service

 • Swedish massage
 • Californian massage
 • Deep tissue massage
 • Thai Massage
 • Shiatsu Massage
 • Fit reflexology Massage (Min. 30 minutes
 • Hand and face massage ( Min. 30 minutes)

Price

 • Classic Traditional massage
 • 30 mins --- $40.00
 • 45 mins --- $50.00
 • 60 mins --- $60.00
 • 90 mins --- $90.00
 • 4 hand massage
 • 30 mins --- $70.00
 • 45 mins --- $80.00
 • 60 mins --- $90.00
 • 90 mins --- $120.00